ngày am sang dương

Chọn ngày tháng năm âm:

Ngày:

5

Tháng:

Tháng 8

Năm:

Năm 2017

 

Xem kết quả:

Ngày 5 tháng 8 năm 2017 AL

Tháng 9

24

2017 (Đinh Dậu)

Tháng Kỷ Dậu

Ngày Giáp Tý

Tiết Thu Phân

Giờ hoàng đạo:

-

Sao:

Tinh

Sao Hoàng Đạo:

Thiên Hình

Trực:

Kiến