ngày dương sang âm

Chọn ngày tháng năm dương:

Ngày:

24

Tháng:

Tháng 9

Năm:

Năm 2017

 

Xem kết quả:

Ngày 24 tháng 9 năm 2017 DL

Tháng 8

5

2017 (Đinh Dậu)

Tháng Kỷ Dậu

Ngày Giáp Tý

Tiết Thu Phân

Giờ hoàng đạo:

-

Sao:

Tinh

Sao Hoàng Đạo:

Thiên Hình

Trực:

Kiến